ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตันจำนวน 1คัน รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล)จำนวน 1คัน และรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 6 ล้อจำนวน1คัน ด้วยวิ

  • ประกาศจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 9 พ.ย. 2564
  • รับชม : 34 ครั้ง

ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตันจำนวน 1คัน  รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล)จำนวน 1คัน และรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 6 ล้อจำนวน1คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 19 พ.ย 2564 ระหว่างเวลา08.30 น.ถึง เวลา16.30 น. ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์ 0-5372-1578 ต่อ 22 หรือ www.gprocurement.go.th

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ