เทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำค.ส.ล.พร้อมขยายผิวจราจรถนนสายหลักหมู่ที่ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ

  • ประกาศจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 12 พ.ย. 2564
  • รับชม : 73 ครั้ง

เทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำค.ส.ล.พร้อมขยายผิวจราจรถนนสายหลักหมู่ที่ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาในวันที่ 15 พ.ย.2564 ระหว่าง เวลา 08.30 น.ถึงเวลา 16.30 น. ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำบลบ้านดู่  อ.เมือง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053 703 653  ในวันและเวลาราชการ

 หรือทาง www.gprocurement.go.th

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ