โรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในปีการศึกษา 2563

  • ประกาศจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 26 มี.ค. 2563
  • รับชม : 291 ครั้ง

               โรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในปีการศึกษา 2563 รับเด็กเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 12 คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 10 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 10 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 10 คน และชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 10 คน กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม -30 เมษายน 2563 เวลา 08.30-16.30 น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดโทรศัพท์ 0-53498145

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ