ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฏรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ

  • ประกาศจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 6 ส.ค. 2563
  • รับชม : 366 ครั้ง

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฏรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการดำเนินงานเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตราระยะเวลาจ้างตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2563 อัตราค่าจ้าง 11,680 บาท ผู้สมัครวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับ ปวส.ทางการบัญชีการเงินหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-11 สิงหาคม 2563 ทุกวันในเวลาราชการ พร้อมเอกสาร กำหนดสอบคัดเลือกในวันที่ 18 สิงหาคม 2563ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฏรไทย บริเวณชายแดนเชียงราย ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 053-650995 โทรสาร 053-650996 หรือเว็บไซต์ http://soonfhukcri.com

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ