ด่านศุลกากรแม่สาย  จ. เชียงราย มีความประสงค์จะขายทอดตลาดของกลางประเภทงาม่อน จำนวน 18 กระสอบ น้ำหนัก 600 กิโลกรัม

  • ประกาศจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 1 ธ.ค. 2563
  • รับชม : 307 ครั้ง

ด่านศุลกากรแม่สาย  จ. เชียงราย มีความประสงค์จะขายทอดตลาดของกลางประเภทงาม่อน จำนวน 18 กระสอบ น้ำหนัก 600 กิโลกรัม ด้วยวิธีประมูลด้วยวาจา  กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.maesaicustoms.com  หรือสอบถามโทรศัพท์ 053-166018 ในวันและเวลาทำการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ