โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ทำลายเอกสารสำหรับผู้ป่วยที่เสียชีวิต

  • ประกาศจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 9 ธ.ค. 2563
  • รับชม : 247 ครั้ง

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จะดำเนินการทำลายเอกสารประวัติผู้มารับบริการที่ขาดการติดต่อเกิน 3 ปี โดยปีสุดท้ายที่มารับบริการเท่ากับปี พ.ศ.2560 เพื่อลดปัญหาพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร จะทำการทำลายเอกสารประวัติ ผู้มารับบริการสำหรับผู้ป่วยที่เสียชีวิต และผู้ที่่มารับบริการตรวจค้นหามะเร็งในระยะเริ่มแรกการตรวจสุขภาพ หากมีผู้มารับบริการท่านใด จะต้องการขอรับเอกสารประวัติดังกล่าวให้ติดต่อสอบถามและขอรับได้ที่งานเวชระเบียนและสถิติโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2563 นี้ โทรศัพท์ 054-335262-8 ต่อ 223,214และ109 ในวันและเวลาราชการ 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ