ใกล้เข้ามาแล้วมาตรการ “คนละครึ่งเฟส 2 “ วันที่ 16 ธ.ค.2563 เริ่มลงทะเบียนเวลา 06.00 เป็นต้นไปจนกว่าจะเต็ม

  • ข่าวจาก : สวศ.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 14 ธ.ค. 2563
  • อ่าน : 9180 ครั้ง

                    วันที่ 16 ธ.ค. 2563 นี้แล้ว การลงทะเบียน "คนละครึ่งเฟส 2" และการใช้เงิน จะต้องทำ 2 ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้   วิธีลงทะเบียน "คนละครึ่งเฟส 2"  ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์คนละครึ่ง (www.คนละครึ่ง.com) ให้ได้รับสิทธิให้สำเร็จ ก่อนที่จะไปใช้เงิน 3,500 บาทผ่านแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" โดยการลงทะเบียนรับสิทธิจาก www.คนละครึ่ง.com สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ ... เข้าไปที่เว็บไซต์ คนละครึ่ง เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ, กดปุ่มสีแดงที่ระบุว่า "ลงทะเบียนรับสิทธิสำหรับประชาชน" , อ่านรายละเอียดข้อตกลงและความยินยอมก่อนเข้าร่วมโครงการ หากต้องการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งกดตกลงยินยอม, กรอกข้อมูลส่วนตัว เพื่อใช้ยืนยันลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง,ชื่อ-นามสกุล ,เลขบัตรประจำตัวประชาชน,รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน ,วันเดือนปีเกิด ,เบอร์โทรศัพท์,กรอกรหัส OTP ที่จะส่งเข้ามายังเบอร์มือถือของผู้ที่ลงทะเบียนและเมื่อระบบได้รับข้อมูลแล้วให้ผู้ลงทะเบียนรอรับผลผ่าน SMS ต่อไป..//

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายชาคริต แสนสุยะ
ผู้เรียบเรียง : นายพิทยา แสงรัตนา
แหล่งที่มา : สวศ.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ