อ.เมืองแม่ฮ่องสอน สุ่มตรวจและคัดกรอง COVID-19 เตรียมพร้อมป้องกันการการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในช่วงเทศกาลหยุดยาว

  • ข่าวจาก : สวศ.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 20 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 201 ครั้ง

นายพงษ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ รพ.ศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่สุ่มตรวจการสุ่มตรวจและคัดกรอง COVID-19 เตรียมพร้อมป้องกันการการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ในช่วงเทศกาลหยุดยาว ในพื้นการท่องเที่ยวและผู้ที่มีภาวะเสี่ยง โดย เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ได้ดำเนินการสุ่มตรวจประชาชน จำนวน 2 ราย ณ บ้านปางอุ๋ง ตำบลหมอกจำแป อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน ล่าสุดผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการพบว่าผลเป็นลบทั้ง 2 ราย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รัชนี ดัชถุยาวัตร
ผู้เรียบเรียง : บวรนันท์ แสนทวีสุข
แหล่งที่มา : สวศ.แม่ฮ่องสอน

ข่าวที่น่าสนใจ