จ.แม่ฮ่องสอน จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 และเพื่อความเป็นสิริมงคลของประเทศ

  • ข่าวจาก : สวศ.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 21 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 221 ครั้ง

วันนี้ (21 พฤศจิกายน 2563) เวลา 15.00 น. นายนราธิป เสมแย้ม ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อความเป็นสิริมงคลของประเทศ ณ วัดพระธาตุดอยกองมู  อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ส่วนราชการและประชาชนชาวแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมในพิธี

                ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สนองแนวทางตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม ให้ประสานไปยังจังหวัดต่าง ๆ เตรียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันเสาร์จนถึงวันที่ 5 ธันวาคม โดยพร้อมเพรียงกัน ซี่งในพื้นที่ส่วนกลาง กำหนดจัด ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาคให้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประสานกับเจ้าคณะจังหวัด และปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดในการกำหนดวัดที่เป็นศูนย์กลางของจังหวัดและอำเภอเพื่อจัดพิธีตามสมควร      

                ดังนั้น  จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันเสาร์ จนถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ วัดพระธาตุดอยกองมู ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีควรต่างกายด้วยชุดสุภาพสีขาวและสวมหน้ากากอนามัยตลอดการร่วมพิธี ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid-19

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รัชนี ดัชถุยาวัตร
ผู้เรียบเรียง : บวรนันท์ แสนทวีสุข
แหล่งที่มา : สวศ.แม่ฮ่องสอน

ข่าวที่น่าสนใจ