จ.แม่ฮ่องสอน จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ครั้งที่ 5 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 และเพื่อความเป็นสิริมงคลของประเทศ

  • ข่าวจาก : สวศ.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 5 ธ.ค. 2563
  • อ่าน : 179 ครั้ง

จ.แม่ฮ่องสอน จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ครั้งที่ 5  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 และเพื่อความเป็นสิริมงคลของประเทศ

                วันนี้ (5 ธ.ค.63) เวลา 15.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยนางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนชาวแม่ฮ่องสอนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อความเป็นสิริมงคลของประเทศ ณ วัดพระธาตุดอยกองมู  อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  จ.แม่ฮ่องสอน

การจัดกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งที่ 5  ตามนโยบายของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่สนองแนวทางตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคมที่ให้จังหวัดต่างๆ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันเสาร์ที่ 7 พ.ย.- 5 ธ.ค.2563 เพื่อให้ประชาชนได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปเป็นกรอบแนวคิดในการดำรงชีวิตอย่างมีสติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 และเพื่อความเป็นสิริมงคลของประเทศซึ่งมีประชาชนชาวแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : บวรนันท์ แสนทวีสุข
ผู้เรียบเรียง : บวรนันท์ แสนทวีสุข
แหล่งที่มา : สวศ.แม่ฮ่องสอน

ข่าวที่น่าสนใจ