บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เชิญชวนประกวดราคาซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

  • ประกาศจาก : สวศ.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 3 ม.ค. 2563
  • รับชม : 450 ครั้ง

สำนักงานไปรษณีย์เขต ๕ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อปรับปรุงเป็นศูนย์บริการ e- Commerce (e – Commerce Hub)ในพื้นที่ตำบลวัดเกตุ หนองป่าครั่ง ท่าศาลา  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

            เจ้าของที่ดิน หรือเจ้าของอาคารในพื้นที่ดังกล่าวที่สนใจเสนอขายสามารถขอทราบรายละเอียด และเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักงานไปรษณีย์เขต 5 เลขที่ 6 ถนนมหิดล ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200 ได้ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2562 จนถึงวันที่ 14 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 09.00 -16.00 น.และในวันที่ 15 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 09.00 -10.30 น.

             กำหนดยื่นซองประกวดราคา ในวันพุธที่ 15 มกราคม 2563  ณ ส่วนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักงานไปรษณีย์เขต 5 เลขที่ 6 ถนนมหิดล ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200 ระหว่างเวลา 09.00 – 10.30 น. และจะทำการเปิดซองเสนอราคาต่อหน้าผู้เสนอราคาในวันเดียวกันระหว่างเวลา 11:00 น. เป็นต้นไป

                ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักงานไปรษณีย์เขต 5 เลขที่ 6 ถนนมหิดลตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200 โทรศัพท์ 053 279 760 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ