บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เชิญชวนประกวดราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งสถานที่

  • ประกาศจาก : สวศ.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 6 ส.ค. 2563
  • รับชม : 186 ครั้ง

สำนักงานไปรษณีย์เขต 5 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาจ้างปรับปรุงตกแต่ง  สถานที่ เคาเตอร์บริการไปรษณีย์ GCS เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีการประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

                 ผู้สนใจสามารถขอซื้อแบบประกวดราคา  ได้ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 จนถึงวันที่ 11  สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานไปรษณีย์เขต 5 เลขที่ 6 ถนนมหิดล ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0-5327-9760 ต่อ 525  ในเวลาราชการ

                กำหนดยื่นซองประกวดราคา ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 ระหว่างเวลา 09.00-11.00 น. และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 14 .00 น. เป็นต้นไป

                ทั้งนี้ขอทราบรายละเอียดและสอบถามขอบเขตของงานเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักงานไปรษณีย์เขต 5 โทรศัพท์ 0-5327-9760 ต่อ 525  และไปรษณีย์จังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์ 0-5324-8719 ต่อ 102 ในวันเวลาราชการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ