ข่าว ประจำวัน

ภาพกิจกรรม

ประกาศ

หัวข้อ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ประกาศผู้ชนะราคาจ้างโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานแบบคลุมหลังคาเดิม โดยใช้เมทัลชีท สถานีวิทยุกระจายเสียงแห ดูเพิ่มเติม
2 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดูเพิ่มเติม
3 ประกาศผู้ชนะราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อลอดคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ สวท.ฝาง ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ และพนักงานทำ ดูเพิ่มเติม
2 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์รับสมัครครูอัตราจ้าง ดูเพิ่มเติม
3 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.เชียงใหม่ จำกัด รับสมัครงาน ดูเพิ่มเติม
4 สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ฝาง จำกัด รับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย ดูเพิ่มเติม
5 สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ฝาง จำกัด รับสมัครงาน ดูเพิ่มเติม
6 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์ ดูเพิ่มเติม
7 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์ ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ประชาสัมพันธ์การประมูลร้านค้า การจำหน่ายอาหาร ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!