ข่าว ประจำวัน

ภาพกิจกรรม

ประกาศ

หัวข้อ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดูเพิ่มเติม
2 ประกาศผู้ชนะราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อลอดคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ สวท.ฝาง ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์รับสมัครพนักงานประจำโรงน้ำดื่มและแม่บ้าน ดูเพิ่มเติม
2 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครพนักขับรถยนต์ ดูเพิ่มเติม
3 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์รับสมัครพนักงานประจำโรงน้ำดื่ม ดูเพิ่มเติม
4 สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ฝาง จำกัด รับสมัครงาน ดูเพิ่มเติม
5 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกคอมพิวเตอร์ ดูเพิ่มเติม
6 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ ดูเพิ่มเติม
7 สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ฝาง จำกัด รับสมัครงาน ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ประชาสัมพันธ์การประมูลร้านค้า การจำหน่ายอาหาร ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!