ข่าว ประจำวัน

ภาพกิจกรรม

ประกาศ

หัวข้อ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ประกาศผู้ชนะราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อลอดคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ สวท.ฝาง ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ดูเพิ่มเติม
2 สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ฝาง จำกัด รับสมัครงาน ดูเพิ่มเติม
3 สำนักงานอัยการจังหวัดฝางรับสมัครงาน ดูเพิ่มเติม
4 ศาลจังหวัดฝาง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ดูเพิ่มเติม
5 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์รับสมัครเจ้าหน้าที่ ICT ดูเพิ่มเติม
6 เรือนจำอำเภอฝาง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!