สวท.ฝาง จัดกิจกรรมไลฟ์สดผ่านเฟสบุ๊ค การท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal)

  • ภาพจาก : สวท.ฝาง
  • เมื่อวันที่ : 26 ส.ค. 2563
  • รับชม : 195 ครั้ง

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 นายสมบัติ นิลรักษ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอฝาง (ผอ.สวท.ฝาง) นำเจ้าหน้าที่ สวท.ฝาง จัดกิจกรรมไลฟ์สดผ่านเฟสบุ๊ค เรื่อง การท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) กับอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก ตามโครงการประชาสัมพันธ์มาตรการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลและที่มา

แหล่งที่มา : สวท.ฝาง

ข่าวที่น่าสนใจ