สวท.ฝาง ร่วมติดตามคณะกรรมการสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ลงพื้นที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

  • ภาพจาก : สวท.ฝาง
  • เมื่อวันที่ : 31 ส.ค. 2563
  • รับชม : 174 ครั้ง

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงพื้นที่ทำข่าวและติดตามคณะกรรมการสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ณ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2563 

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลและที่มา

แหล่งที่มา : สวท.ฝาง

ข่าวที่น่าสนใจ