สวท.ฝาง ติดตามภารกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบประชาชน

  • ภาพจาก : สวท.ฝาง
  • เมื่อวันที่ : 16 ก.ย. 2563
  • รับชม : 214 ครั้ง

วันนี้ (16 กันยายน 2563) ทีมงาน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (สวท.ฝาง) ติดตามภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบประชาชน  ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลและที่มา

แหล่งที่มา : สวท.ฝาง

ข่าวที่น่าสนใจ