การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดโครงการ "PEA 60 ปี ส่งมอบการให้ 60 โรงเรียน"

  • ข่าวจาก : สวท.ฝาง
  • เมื่อวันที่ : 21 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 406 ครั้ง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ส่งมอบการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ติดตั้งตู้ทำน้ำดื่ม ติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว RCD และ ติดตั้งหลอดไฟ LED แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาโอยาม่า ตำบลม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เพื่อพัฒนาโรงเรียน ให้มีความปลอดภัยในด้านระบบไฟฟ้า ปลูกจิตสำนึกและลดอุบัติเหตุจากการใช้ไฟฟ้า

เช้าวันนี้(21 ก.ค.63) นายประพันธ์ สีนวล ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1(ภาคเหนือ)จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานส่งมอบ การปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ติดตั้งตู้ทำน้ำดื่ม ติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว RCD ติดตั้งหลอดไฟ LED ผลิตภัณฑ์เอ็นคอมแอลอีดี และอุปกรณ์กีฬา ภายใต้โครงการ "PEA 60 ปี ส่งมอบการให้ 60 โรงเรียน" แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาโอยาม่า ตำบลม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โดยมี พ.ต.ท.เดชาวัตร ว่องไว ครูใหญ่ เป็นผู้รับมอบ การจัดโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนให้มีความปลอดภัย พร้อมทั้ง จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่อง ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า ให้กับนักเรียน ครูอาจารย์ จ้าหน้าที่ในสถานศึกษาด้วย

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ โดยในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ได้คัดเลือกโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาโอยาม่า ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับอีก 4 โรงเรียนในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ 1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตูน ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาชีวศึกษาเชียงราย ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 3. โรงเรียนบ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และ 4. โรงเรียนบ้านหนองเงือก ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เพื่อพัฒนาโรงเรียน ให้มีความปลอดภัยในด้านระบบไฟฟ้า ปลูกจิตสำนึกและลดอุบัติเหตุจากการใช้ไฟฟ้า

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
ผู้เรียบเรียง : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.ฝาง

ข่าวที่น่าสนใจ