แม่อาย ตรวจสถานประกอบการ ป้องกันโควิด – 19

  • ข่าวจาก : สวท.ฝาง
  • เมื่อวันที่ : 9 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 345 ครั้ง

อำเภอแม่อาย ตรวจสถานประกอบการ ที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ พร้อมให้คำแนะนำ ในการป้องกันโควิด - 19

นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอแม่อาย มอบหมายให้คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคระดับตำบล ประกอบด้วย นายสมภพ หน่อแก้ว ปลัดอำเภองานความมั่นคง นางสาวกิตติอัจฉรา อะทะไชย ปลัดอำเภองานปกครอง นายอิศราวุฒิ นลินวิจิตร ปลัดอำเภองานสำนักงาน ร.ต.อ.อรุณ พงษ์ธนวิภากร รองสารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจภูธรแม่อาย นายธีระศักดิ์ บุญตาล นักวิชาการสาธารณสุขอำเภอแม่อาย กำนันตำบลแม่สาว กำนันตำบลสันต้นหมื้อ และเจ้าหน้าที่ร่วมกันตรวจสอบ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ของสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ พร้อมทั้งให้คำแนะนำตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 และจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคฯ ในพื้นที่ตำบลแม่สาว จำนวน 2 ร้าน ตำบลสันต้นหมื้อ จำนวน 2 ร้าน รวมทั้งสิ้น จำนวน 4 ร้านโดยผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 เป็นอย่างดี

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
ผู้เรียบเรียง : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.ฝาง

ข่าวที่น่าสนใจ