อบต.แม่สูน รางวัล แก่ราษฎร ที่ชนะการประกวดโครงการส่งเสริมประชาชนในการดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

  • ข่าวจาก : สวท.ฝาง
  • เมื่อวันที่ : 28 ต.ค. 2563
  • อ่าน : 170 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มอบรางวัล แก่ราษฎรที่ชนะการประกวดโครงการส่งเสริมประชาชนในการดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

นายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตร และเงินรางวัล แก่ราษฎรที่ชนะการประกวดโครงการส่งเสริมประชาชนในการดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปี งบประมาณ ๒๕๖๓ กิจกรรม โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวรอบรั้วกินได้ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ รางวัล ที่ 1 ได้แก่ นางรานี แก้วมา รับรางวัลเงินสด 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัล ที่ 2 ได้แก่ นางศรีนวล มหาวรรณ์ รับรางวัลเงินสด 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัล ที่ 3 ได้แก่ นายเด่นชัย สีติ รับรางวัลเงินสด 7000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ -นายศร สูนคำ และนางสมพิศ วงค์สอง ได้รับรางวัลเงินสด 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
ผู้เรียบเรียง : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.ฝาง

ข่าวที่น่าสนใจ