อำเภอไชยปราการ เฝ้าระวังแนวชายแดน ป้องกันโควิด-19

  • ข่าวจาก : สวท.ฝาง
  • เมื่อวันที่ : 29 ต.ค. 2563
  • อ่าน : 345 ครั้ง

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ บุรณาการเฝ้าระวังแนวชายแดน ป้องกันโควิด-19

นายอนวัช สัตตบุศย์ นายอำเภอไชยปราการ มอบหมายให้ น.ส.กิ่งกาญ เครือรอด ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วย สมาชิก อส. ร้อย.อส.อ.ไชยปราการ 22 บูรณาการร่วมกับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอไชยปราการ รพ.สต.สันติวนา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ไชยปราการ เจ้าหน้าที่ทหาร บก.ควบคุมที่ 2 ฉก.ม.5 (ฐานปฏิบัติการบ้านสินชัย) เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ (จุดตรวจฝาง) ผู้ใหญ่บ้าน และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่บ้านถ้ำง๊อบ หมู่ที่ 6 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ การปฏิบัติ ได้ร่วมกันตั้งจุดตรวจ จุดสกัดบุคคลต่างด้าวที่อาจเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ จุดตรวจ/จุดสกัด หย่อมบ้านสินชัย ม. 6 (บ้านถ้ำง๊อบ) ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบการกระทำความผิดแต่อย่างใด ทั้งนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนช่วยกันเฝ้าระวัง สอดส่อง หากพบบุคคลต้องสงสัยว่าเป็นแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย ให้แจ้งอำเภอไชยปราการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบโดยทันที นอกจากนั้นยังได้ร่วมกันลาดตระเวนบริเวณป่าหย่อมบ้านผาแดง ม.6 (บ้านถ้ำง๊อบ) ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ ซึ่งเป็นช่องทางธรรมชาติที่สามารถเดินทางข้ามพรมแดนได้ เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่อาจจะเกิดจากผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบการกระทำความผิดแต่อย่างใด

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
ผู้เรียบเรียง : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.ฝาง

ข่าวที่น่าสนใจ