เทศบาลตำบลเวียงฝาง รับสมัครผู้จำหน่ายสินค้า ถนนคนเดินสายวัฒนธรรม ประจำปี 2563

  • ข่าวจาก : สวท.ฝาง
  • เมื่อวันที่ : 5 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 340 ครั้ง

เทศบาลตำบลเวียงฝาง รับสมัครผู้จำหน่ายสินค้า ถนนคนเดินสายวัฒนธรรม ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2563

นายขรรค์ชัย คำอุ่น นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ แจ้งว่า เทศบาลตำบลเวียงฝาง กำหนดจัดโครงการสืบสานถนนคนเดินสายวัฒนธรรม ประจำปี 2563 เริ่มตั้งแต่ วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 ถึงวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 โดยกำหนดเปิดรับสมัครผู้จำหน่ายสินค้า ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2563 (สำหรับผู้จำหน่ายสินค้าทั้งรายเดิมและรายใหม่) หากผู้จำหน่ายรายเดิมไม่มายื่นใบสมัครตามวันเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์และจะตัดเป็นล็อกว่าง สำหรับผู้จำหน่ายสินค้ารายใหม่ จะประกาศรายชื่อ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ตามจำนวนล็อกว่างที่เหลือ โดยให้สิทธิ์เรียงตามลำดับที่ยื่นใบสมัคร และให้สิทธิ์สำหรับประชาชนในเขตเทศบาลฯก่อน ผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ ที่กองการศึกษา โดยเอกสารที่ใช้ยื่น ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประจำตัวประชาชน,บัตรประจำตัวผู้จำหน่ายสินค้า(สำหรับผู้จำหน่ายสินค้ารายเดิม),รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
ผู้เรียบเรียง : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.ฝาง

ข่าวที่น่าสนใจ