พช.ฝาง ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบพื้นที่กลุ่มเป้าหมายโครงการโคก-หนอง-นา ตำบลแม่งอน

  • ข่าวจาก : สวท.ฝาง
  • เมื่อวันที่ : 10 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 244 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฝาง ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบพื้นที่กลุ่มเป้าหมายโครงการโคก-หนอง-นา ตำบลแม่งอน

 นายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝาง มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฝาง นำโดยนายกิจจา นิรภูมิ พัฒนาการอำเภอฝาง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอฝาง ลงพื้นที่ไปยังบ้านแม่งอนขี้เหล็ก หมู่ 4 ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง เพื่อติดตาม ตรวจสอบพื้นที่กลุ่มเป้าหมายโครงการโคก-หนอง-นา ปีงบประมาณ 2564 เพื่อเก็บรวมรวบข้อมูลนำเสนอความคืบหน้าต่อจังหวัดเชียงใหม่ และซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการให้แก่ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการได้รับทราบ

โครงการโคก-หนอง-นา เป็นการจัดการพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสาน เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โครงการโคก-หนอง-นา จึงเป็นกิจกรรมที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้สำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบ และเป็นโครงการที่จะช่วยยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของคนในพื้นที่เทศบาลตำบลสันทรายและอำเภอฝาง ช่วยให้ชุมชนมีรายได้ มีอาหาร สามารถพึ่งพาตนเองและแบ่งปันคนในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
ผู้เรียบเรียง : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.ฝาง

ข่าวที่น่าสนใจ