พช.ฝาง ลงพื้นที่ติดตามและให้กำลังใจครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง

  • ข่าวจาก : สวท.ฝาง
  • เมื่อวันที่ : 12 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 222 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฝาง ลงพื้นที่ติดตามและให้กำลังใจครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง

นายกิจจา นิรภูมิ พัฒนาการอำเภอฝาง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอฝาง ลงพื้นที่ติดตามและให้กำลังใจครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง ณ บ้านทุ่งทอง หมู่ 10 และบ้านใหม่หลวง หมู่ 13 ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

โดยโครงการดังกล่าว ได้รับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2563 และโครงการนี้จะเป็นกิจกรรมที่จักช่วยให้ชุมชนเกิดวัฒนธรรมการปลูกผัก สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้แก่คนในชุมชน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
ผู้เรียบเรียง : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.ฝาง

ข่าวที่น่าสนใจ