อำเภอฝาง ทำข้อบังคับกลุ่มผู้ใช้น้ำสำน้ำมาวและลำห้วยสาขา ป้องกันความขัดแย้ง

  • ข่าวจาก : สวท.ฝาง
  • เมื่อวันที่ : 24 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 604 ครั้ง

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จัดทำข้อบังคับกลุ่มผู้ใช้น้ำสำน้ำมาวและลำห้วยสาขา เพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันความขัดแย้ง ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ที่หอประชุม อบต.ม่อนปิ่น นายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มผู้ใช้น้ำสำน้ำมาวและลำห้วยสาขา ในพื้นที่ ตำบลม่อนปิ่น ตำบลโป่งน้ำร้อน และตำบลสันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีพื้นที่การเกษตร ประมาณ 10,000 ไร่ ที่ใช้น้ำในลำน้ำสาขาดังกล่าว โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำ จัดทำข้อบังคับกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อให้สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำได้รับทราบ ทำความเข้าใจและให้ความเห็นชอบร่วมกัน โดยมีสาระสำคัญ อาทิ สมาชิกผู้ใช้น้ำทุกคนต้องจ่ายมีหน้าที่จ่ายค่าบำรุงกลุ่มผู้ใช้น้ำ ตามจำนวนพื้นที่ใช้น้ำในอัตราไร่ละ 30 บาทต่อปี , ห้ามไม่ให้สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำ เปลี่ยนทิศทางน้ำ ปิดกั้นทางน้ำ หรือต่อท่อข้ามฟาก , ห้ามไม่ให้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ในลำน้ำมาวและลำห้วยสาขา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เว้นแต่มีความจำเป็นให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา ขยายเวลาการเดินเครื่อง ของเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำแม่มาว เพื่อให้น้ำไหลลงสู่ปลายน้ำ ให้เกษตรกรที่อยู่ปลายน้ำได้ใช้น้ำเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง  นอกจากนี้ยังได้กำหนดบทลงโทษ ผู้ใดลักลอบโดยไม่ได้รับอนุญาตจาคณะกรรมการฯ หรือใช้น้ำไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนด ต้องถูกปรับตามอัตราที่กำหนด หากมีการฝ่าฝืนเกิน 2 ครั้งคณะกรรมการอาจพิจารณางดการใช้น้ำของสมาชิรายนั้น และพิจารณาให้ออกจากสมาชิกกลุ่ม เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำลำน้ำมาวและลำห้วยสาขา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้น้ำได้ใช้น้ำอย่างทั่วถึง ป้องกันการแย่งชิงน้ำ หรือความขัดแย้ง ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
ผู้เรียบเรียง : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.ฝาง

ข่าวที่น่าสนใจ