อบต.ม่อนปิ่น จัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า

  • ข่าวจาก : สวท.ฝาง
  • เมื่อวันที่ : 18 ก.พ. 2564
  • อ่าน : 117 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า

ที่ บ้านลาน หมู่ 5 ตำบลม่อนปิ่น นายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ฝ่ายปกครอง อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก กองร้อยทหารม้าที่ 4 อบจ.เชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ โรงเรียนบ้านลาน และประชาชนจิตอาสาตำบลม่อนปิ่น ดำเนิน กิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า (KICK OFF) "ชาวตำบลม่อนปิ่น ร่วมแรงร่วมใจ ต้านภัยหมอกควันและไฟป่า เพื่อสุขภาพที่ดี เศรษฐกิจที่ดี คุณภาพชีวิตที่ดี โดยได้ร่วมกันเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ ได้ตระหนักถึงผลกระทบจากหมอกควันไฟป่า และเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา เพื่อลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
ผู้เรียบเรียง : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.ฝาง

ข่าวที่น่าสนใจ