เทศบาลตำบลแม่ข่า จัดโครงการป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ประจำปี 2564

  • ข่าวจาก : สวท.ฝาง
  • เมื่อวันที่ : 4 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 146 ครั้ง

เทศบาลตำบลแม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ จัดโครงการป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ประจำปี 2564

นายสมนึก เดชโพธิ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นากเทศมนตรีตำบลแม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่ข่า เยาวชนจิตอาสาเทศบาลตำบลแม่ข่า จิตอาสาภัยพิบัติและพี่น้องประชาชนในตำบลแม่ข่า ได้ร่วมกันทำแนวกันไฟ ณ ป่าบริเวณบ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ 8 เพื่อป้องกันไฟป่า ตามโครงการป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ประจำปี 2564 ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ออกประกาศห้ามการเผาทุกชนิด ยกเว้นพื้นที่ตามแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.-30 เม.ย.2564 ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ จะมีโทษความผิดตามมาตรา 74 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 30 ธ.ค.2563 เรื่องกำหนดมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิด จังหวัดเชียงใหม่ ยังขอความร่วมมือผู้พบเห็นการเผาทุกชนิด ขอให้แจ้งเบาะแสหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดังนี้ 1.ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตป่าสงวนแห่งชาติ และเขตป่าไม้ ให้แจ้งศูนย์บัญชาการป้องกัน แก้ปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564 หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2808 2.นอกพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตป่าสงวนแห่งชาติ และเขตป่าไม้ ตามข้อ 1 ข้างต้น ให้แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ หรือตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ สายด่วน 191 3.ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ให้แจ้งศูนย์บัญชาการป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564 หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2808 4.ในพื้นที่ริมทางหลวง และริมทางหลวงท้องถิ่น ให้แจ้งหน่วยงานที่รับผิดขอบเขตทางหลวงนั้น หรือแจ้งสายด่วนทางหลวง 1568 และสายด่วนทางหลวงชนบท 1146

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
ผู้เรียบเรียง : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.ฝาง

ข่าวที่น่าสนใจ