อำเภอแม่อาย มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด -19

  • ข่าวจาก : สวท.ฝาง
  • เมื่อวันที่ : 30 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 115 ครั้ง

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยปลัดอำเภอ สาธารณสุขอำเภอแม่อาย คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอแม่อาย มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด -19 ให้แก่กำนันตำบลแม่สาวและ อสม. เป็นผู้นำไปมอบให้กับผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยและต้องกักตัวจำนวน 46 ราย 1.บ้านหนองเต็ง ม.3 จำนวน 35 ราย 2.บ้านเมืองหนอง ม.10 จำนวน 2 ราย 3.บ้านปัจจะพัฒนา ม.11 จำนวน 7 ราย 4.บ้านโป่งไฮ ม.15 จำนวน 1 ราย 5.บ้านศรีเวียง ม.16 จำนวน 1 ราย ทั้งนี้อำเภอแม่อาย ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามคำสั่งที่ 80/2564 เรื่องมาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก อย่างเคร่งครัด

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
ผู้เรียบเรียง : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.ฝาง

ข่าวที่น่าสนใจ