พช.ฝาง ติดตามโครงการโคก หนอง นา บ้านต้นตุ้ม หมู่ที่ 2 ตำบลม่อนปิ่น

  • ข่าวจาก : สวท.ฝาง
  • เมื่อวันที่ : 30 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 84 ครั้ง

นายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝาง มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฝาง นำโดย นายกิจจา นิรภูมิ พัฒนาการอำเภอฝาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ไปยังพื้นที่แปลงของนายบุญมา เรือนคำจันทร์ ครัวเรือนเป้าหมายโครงการโคก หนอง นา บ้านต้นตุ้ม หมู่ที่ 2 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตาม สนับสนุนการดำเนินการขุดหนองน้ำและคลองไส้ไก่ด้วยเครื่องจักร ในพื้นที่ 1 ไร่ สัดส่วน 1:2 แบบดินร่วนปนทราย ปริมาตรดินขุด 1,130 ลบ.ม. และปรับพื้นที่เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล รวมถึงสนับสนุนปัจจัยการผลิต พันธุ์พืชและสัตว์ รวมใช้งบประมาณทั้งสิ้น 36,100 บาท โดยการดำเนินงานในครั้งนี้ได้รับความช่วยเหลือจากช่างเทศบาลตำบลหนองบัว เป็นผู้ดูแลและควบคุมงาน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
ผู้เรียบเรียง : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.ฝาง

ข่าวที่น่าสนใจ