โรงพยาบาลฝาง แจ้งประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

  • ข่าวจาก : สวท.ฝาง
  • เมื่อวันที่ : 6 ส.ค. 2564
  • อ่าน : 136 ครั้ง

โรงพยาบาลฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในวันที่ 6-7 สิงหาคม 2564 กลุ่มเป้าหมายที่มีสิทธิ์เข้ารับการฉีดคือผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ( เบาหวาน , โรคทางเดินหัวใจเรื้อรัง , โรคหัวใจและหลอดเลือด , โรคไตวายเรื้อรัง , โรคหลอดเลือดสมอง , โรคอ้วน , โรคมะเร็ง ) และสิทธิพิเศษสำหรับบุตร-หลาน(อายุ 18 ปีขึ้นไป) ที่มาส่งผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปเท่านั้น ที่จะได้รับสิทธิ์ในการฉีดวัคซีน 1 สิทธิ์ / 1 ครอบครัว (ให้ท่านนำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย)โดยเข็มแรกเป็นวัคซีน sinovac และเข็มที่ 2 เป็นวัคซีน astrazeneca

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
ผู้เรียบเรียง : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.ฝาง

ข่าวที่น่าสนใจ