อบต.แม่สูน พัฒนาศักยภาพจิตอาสา

  • ข่าวจาก : สวท.ฝาง
  • เมื่อวันที่ : 17 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 54 ครั้ง

นายวันชาติ ศิริภัทรนุกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาตำบลแม่สูน โดยใช้กิจกรรมบำบัด มีกลุ่มแกนนำอาสาสมัคร ทั้ง อสม. อพม. จิตอาสาตำบลแม่สูน เข้าร่วมโครงการ การอบรม ครั้งนี้ ได้เสริมสร้างงานจิตอาสา ช่วยเหลือคนในชุมชนตนเองด้วยกระบวนอย่างมีส่วนร่วม ออกความคิดเห็น นำเสนอความคิด แนวคิด โดยการอบรมได้เสริม ทักษะเรื่อง การป้องกันการฆ่าตัวตาย ให้แก่กลุ่มแกนนำจิตอาสา โดย วิทยากร จาก รพ.สต.ในตำบลแม่สูน และ รพ.ฝาง มาให้ความรู้ในครั้งนี้

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
ผู้เรียบเรียง : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.ฝาง

ข่าวที่น่าสนใจ