กศน.แม่อาย จัดโครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย

  • ข่าวจาก : สวท.ฝาง
  • เมื่อวันที่ : 18 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 53 ครั้ง

วันที่ 17 กันยายน 64 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่อาย(กศน.) จัดโครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของชาติไทย ความรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และบรรพบุรุษไทย โดย ร.ต.อ.วิวัฒน์ชัย จันทบูรณ์ รักษาราชการแทน ผบ.ร้อย ตชด.334 มอบหมายให้ ร.ต.ต.สุวิทย์ ทองดวง รองผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.334 บรรยายให้ความรู้แก่คณะนักศึกษา กศน.อำเภอแม่อาย ระดับประถม-มัธยม เรื่องการสร้างจิตสำนึก,ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ประวัติศาสตร์ชาติไทย ,ยาเสพติดให้โทษ ณ ห้องประชุม กศน.แม่อาย ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 50 คน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
ผู้เรียบเรียง : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.ฝาง

ข่าวที่น่าสนใจ