โรงเรียนรังษีวิทยา เลื่อน การเปิดเรียนในชั้นเรียนปกติ (On-Site)

  • ข่าวจาก : สวท.ฝาง
  • เมื่อวันที่ : 19 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 54 ครั้ง

นางสาวศรีนวล นุ้ยหงส์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ แจ้งว่า โรงเรียนรังษีวิทยา ได้ประกาศจัดการเรียนการสอนแบบออนไน์ ต่อไปอีก 1 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 20-25 เดือนกันยายน พ.ศ.2564 เพื่อโรงเรียนจะต้องใช้เวลาในการเตรียมการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาตของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยโรงเรียนได้กำหนดการจัดรูปแบบการจัดการสอนในแต่ละระดับชั้น ตามรูปแบบ On-Line .On-Hand , On-Demand ผ่านทางแอพพสิเคชั่น เช่น Line .Google Classroom ,Google meet Youtube ขอให้ผู้ปกครอง -นักเรียน ติดตามข่าวสารรายละเอียดของโรงเรียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน https://rsv.ac.th/ และกลุ่มไลน์ครูประจำชั้น

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
ผู้เรียบเรียง : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.ฝาง

ข่าวที่น่าสนใจ