อำเภอแม่อาย เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 แก่ประชาชน

  • ข่าวจาก : สวท.ฝาง
  • เมื่อวันที่ : 23 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 67 ครั้ง

ฝ่ายปกครองอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอแม่อาย โรงพยาบาลแม่อาย รพ.สต.บ้านแม่ฮ่าง และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ให้ประชาชนในพื้นที่ ที่ลงทะเบียนในระบบ "ก๋ำแปงเวียง" ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนทั้งหมดจำนวน 1,461 คน ณ จุดบริการฉีดวัคซีน เขตรพ.สต.บ้านแม่ฮ่าง โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง ต.แม่สาว ด้าน ปลัดอำเภอแม่อาย รับผิดชอบตำบลสันต้นหมื้อ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจุดคัดกรองคนเข้าออกหมู่บ้านในพื้นที่ หมู่ 4 บ้านสันต้นหมื้อ, หมู่ 10 บ้านสันลมจอย และ หมู่ 11 บ้านใหม่พัฒนาตำบลสันต้นหมื้อ พร้อมทั้งมอบน้ำดื่ม,เจลแอลกอฮอล์,ถุงมือยางและหน้ากาอนามัย ให้เจ้าหน้าที่ใช้ในด่านคัดกรองโควิด-19 ต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
ผู้เรียบเรียง : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.ฝาง

ข่าวที่น่าสนใจ