อบต.ม่อนปิ่น ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

  • ข่าวจาก : สวท.ฝาง
  • เมื่อวันที่ : 24 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 173 ครั้ง

นายชัยรงค์ ใจแปง ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ออกประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นที่ได้รับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง โดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย หมายเลข 1 นายการุณ รัตนธรรม หมายเลข 2 นายบุญทา จันทรา และมีผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ใน 15 เขตเลือกตั้ง รวม 29 คน

โดยก่อนหน้านี้ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ดำเนินการ ประชุมชี้แจงตามกิจกรรมเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ และ นายก อบต. แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งประจำ อบต.ม่อนปิ่น จำนวน 31 คน ผ่านระบบ Zoom Meeting จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ โดยวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดเชียงใหม่

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
ผู้เรียบเรียง : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.ฝาง

ข่าวที่น่าสนใจ