โรงพยาบาลฝางเปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

  • ข่าวจาก : สวท.ฝาง
  • เมื่อวันที่ : 26 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 61 ครั้ง

โรงพยาบาลฝาง ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็ม 1 Sinovac ในวันอังคาร ที่ 26 ตุลาคมนี้ ณ เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า จำนวน 2,000 ราย ในกลุ่ม ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยกลุ่ม 8 โรคเสี่ยง ตามประกาศ หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป กลุ่มที่ได้รับ SMS จากการลงทะเบียนผ่านระบบ ก๋ำแปงเวียงและ กลุ่ม Walk-in โดยผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ให้บริการฉีดวัคซีนตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
ผู้เรียบเรียง : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.ฝาง

ข่าวที่น่าสนใจ