อำเภอแม่อาย จ.เชียงใหม่ เร่งฉีดวัคซีนโควิด -19 แก่ประชาชน

  • ข่าวจาก : สวท.ฝาง
  • เมื่อวันที่ : 27 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 45 ครั้ง

ฝ่ายปกครองอำเภอแม่อาย ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอแม่อาย โรงพยาบาลแม่อาย รพ.สต.บ้านแม่เมืองน้อย และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019 ให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนในระบบ "ก๋ำแปงเวียง" ณ จุดบริการฉีดวัคซีน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

สถานการณ์ Covid-19 ในศูนย์พักคอยอำเภอแม่อาย(Community Isolation ) ปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคโควิด-19 อยู่ในความดูแลของศูนย์ฯทั้งสิ้น 18 ราย

สถานการณ์ Covid-19 จากศูนย์ข้อมูล Covid-19 อำเภอฝาง ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำจำนวน 6 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในพื้นที่อำเภอฝาง 7 ราย รับส่งต่อมาจาก โรงพยาบาลแม่อาย จำนวน 1 ราย รับส่งต่อมาจาก โรงพยาบาลเชียงดาว จำนวน 1 ราย ปัจจุบันมีผู้ป่วยโควิด – 19 รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลฝาง จำนวน 59 ราย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
ผู้เรียบเรียง : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.ฝาง

ข่าวที่น่าสนใจ