อำเภอแม่อาย ช่วยเหลือราษฎร ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย

  • ข่าวจาก : สวท.ฝาง
  • เมื่อวันที่ : 2 ส.ค. 2565
  • อ่าน : 735 ครั้ง

นางสลีลญา คำภาแก้ว ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอแม่อาย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ (สาขาฝาง) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง กำนันตำบลแม่นาวาง และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลแม่นาวาง มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้กับ นายจะจื่อ จะสื่อ บ้านเลขที่ 136 หมู่ที่ 7 ตำบลแม่นาวาง และ น.ส.ธนัญญา กิตติเตชะคุณสกุล บ้านเลขที่ 95 หมู่ที่ 7 ตำบลแม่นาวาง ซึ่งเป็นผู้ประสบเหตุอัคคีภัยไฟไหม้บ้าน เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลาประมาณ 15.00 น. ซึ่งมีผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมด จำนวน 10 ราย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
ผู้เรียบเรียง : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.ฝาง

ข่าวที่น่าสนใจ