พช.เชียงใหม่ ติดตามการดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟบ้านหลวงดอยอ่างขาง

  • ข่าวจาก : สวท.ฝาง
  • เมื่อวันที่ : 3 ส.ค. 2565
  • อ่าน : 740 ครั้ง

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายศวัส ศรียะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางสาวปริศนา กันธิวาท นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วย ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ) ติดตามการดำเนินงาน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟบ้านหลวงดอยอ่างขาง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ผลิต ผู้ประกอบการเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์กาแฟ และการตลาดผลผลิตอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์กาแฟ และการตลาดผลผลิตอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกิดทางเลือกในการประกอบอาชีพเกษตรด้านกาแฟที่ปลอดภัยบนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีการขยายผลในพื้นที่ที่เหมาะสม ต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
ผู้เรียบเรียง : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.ฝาง

ข่าวที่น่าสนใจ