อำเภอฝาง มอบประกาศนียบัตรผลการประกวดเกษตรกร บุคคลทางการเกษตรและสถานบันเกษตรกรดีเด่น

  • ข่าวจาก : สวท.ฝาง
  • เมื่อวันที่ : 4 ส.ค. 2565
  • อ่าน : 704 ครั้ง

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายจิระชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอฝาง มอบประกาศนียบัตรผลการประกวดเกษตรกร บุคคลทางการเกษตรและสถานบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัดเชียงใหม่ ให้กับผู้ชนะการประกวดสาขาต่างๆ ของอำเภอฝาง จำนวน 5 ราย ได้แก่

1.สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวลัดดา โพธาวรรณ หมู่ 11 ตำบลแม่คะ

2.บุคคลทางการเกษตรดีเด่น สาขาสมาชิกยุวเกษตรกร ชนะเลิศอันดับที่ 1 เด็กชายกิตติ พัฒนาพฤกษาคีรี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายเเดนอาโอยาม่า ตำบลม่อนปิ่น

3.บุคคลทางการเกษตรดีเด่น สาขาที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร ชนะเลิศอันดับที่ 1 ส.ต.อ.ศราวุธ เนตรนภากาศ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายเเดนอาโอยาม่า ตำบลม่อนปิ่น

4.สถาบันเกษตรกรดีเด่น กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร รองชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยงูใน หมู่ 5 ตำบลสันทราย

5.กลุ่มยุวเกษตรกร ชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายเเดนอาโอยาม่า ตำบลม่อนปิ่น

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
ผู้เรียบเรียง : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.ฝาง

ข่าวที่น่าสนใจ