ศจพ.อ.ไชยปราการ ดำเนินการซ่อมสร้างบ้านให้ราษฎร จำนวน จำนวน 10 ราย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

  • ข่าวจาก : สวท.ฝาง
  • เมื่อวันที่ : 4 ส.ค. 2565
  • อ่าน : 692 ครั้ง

วันที่ 4 ส.ค. 65 นายวัชระ เทพกัน นายอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมดูความคืบหน้า การ ซ่อม สร้างและปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอไชยปราการ โดยเป็นบ้านของ นายอินถา คำวงค์ษา ม.4 ต.ปงตำ ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอไชยปราการ (ศจพ.)จะดำเนินการ ซ่อมสร้างบ้านให้ราษฎรผู้ยากไร้ จำนวน จำนวน 10 ราย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
ผู้เรียบเรียง : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.ฝาง

ข่าวที่น่าสนใจ