องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ

  • ประกาศจาก : สวท.ฝาง
  • เมื่อวันที่ : 9 มี.ค. 2564
  • รับชม : 240 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายกั้นน้ำ หมู่ที่6 บ้านใหม่โพธิ์งาม ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณ 893,700 บาท

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ