องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ประกาศจัดซื้อรถบรรทุก

  • ประกาศจาก : สวท.ฝาง
  • เมื่อวันที่ : 22 มี.ค. 2564
  • รับชม : 230 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ เปิดข้างเทท้ายพร้อมติดตั้งชุดเครนไฮโดรลิคชนิดพับหลังเก๋งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ