โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์รับสมัครเจ้าหน้าที่ ICT

  • ประกาศจาก : สวท.ฝาง
  • เมื่อวันที่ : 3 ก.ย. 2563
  • รับชม : 191 ครั้ง

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ รับสมัครเจ้าหน้าที่ ICT จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 10 กันยายน 2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ