สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ฝาง จำกัด ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างตลาดสินค้าเกษตร

  • ประกาศจาก : สวท.ฝาง
  • เมื่อวันที่ : 18 พ.ย. 2563
  • รับชม : 169 ครั้ง

สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ฝาง จำกัด อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ตลาดสินค้าเกษตร ขนาดไม่น้อยกว่า 2,680 ตารางเมตร ราคากลาง 15,100,000 บาท

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ