ข่าวเด่น ประจำวัน

ข่าวรอบเมืองเหนือ

ภาพกิจกรรม สปข.3

วารสารสื่อสัมพันธ์ สปข.3

ประกาศ

หัวข้อ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูเพิ่มเติม
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกรองน้ำ เพื่อใช้งานประจำ สปข.๓ ดูเพิ่มเติม
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแฟลชภายนอกเพื่อใช้กับกล้องบันทึกภาพนิ่ง DSLR ในการถ่ายภาพกลางคืน ของหน่วยงาน สผป. ดูเพิ่มเติม
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ (กระเป๋าผ้าพร้อมสกรีน) โครงการท่องเที่ยวธรรมชาติ วิถ ดูเพิ่มเติม
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการพร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห ดูเพิ่มเติม
6 ประกาศผู้ชนะราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อลอดคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ สวท.ฝาง ดูเพิ่มเติม
7 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน ประกาศเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจ ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานเหมาบุคคล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
3 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดูเพิ่มเติม
4 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกจดทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว ดูเพิ่มเติม
5 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดูเพิ่มเติม
6 รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภ ดูเพิ่มเติม
7 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรหาเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดูเพิ่มเติม
2 สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ประกาศประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของรถที่ค้างชำระภาษีประจำปีติดต่อกันครบสามปี ให้นำส่งคืนแผ ดูเพิ่มเติม
3 สำนักงานสถิติจังหวัดลำปางลงพื้นที่สำรวจข้อมูลโครงการต่างๆประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2564 ดูเพิ่มเติม
4 มาตรการเพื่อความปลอดภัยและมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเทศกาลสงกรานต์ ดูเพิ่มเติม
5 กรมป่าไม้ จัดการประกวดป่าชุมชนตามโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ดูเพิ่มเติม
6 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดทำสรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ดูเพิ่มเติม
7 มูลนิธิเจ้าพ่อกู่ช้างลำพูน จัดงานพิธีบวงสรวงช้างศึกคู่บารมีพระนางเจ้าจามเทวี และตลาดนัดกู่ช้าง ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 สวท.ลำพูน สารคดีเชิงข่าวโครงการประชาสัมพันธ์การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 2564 ดูเพิ่มเติม
2 สปอต โครงการฯ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ปี 64 (สวท.เชียงราย) ดูเพิ่มเติม
3 สารคดีเชิงข่าวโครงการประชาสัมพันธ์การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (สวท.ลำปาง) ดูเพิ่มเติม
4 ชุดคู่มือ KM 2563 ดูเพิ่มเติม
5 คลิปวิดีโอโครงการพัฒนาศักยภาพคนปี63 (ตัวที่1)-สวท.น่าน ดูเพิ่มเติม
6 สวท.พะเยา สปอต โครงการ ปชต. (กระบวนการประชาธิปไตย 2563) ดูเพิ่มเติม
7 สวท.ฝาง สปอต โครงการ ปชต. (พลเมืองดีตามวิธีประชาธิปไตย 2563) ดูเพิ่มเติม