ข่าว ประจำวัน

ภาพกิจกรรม

ประกาศ

หัวข้อ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 เทศบาลนครลำปาง มีความประสงค์จ้างออกแบบโครงการปรับปรุงถนนจามเทวี  ดูเพิ่มเติม
2 เทศบาลนครลำปาง มีความประสงค์จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ดูเพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ประสงค์จะขายมูลดินที่ได้จากการขุดดินในเขตทางหลวงหมายเลข 1กับทางหลวงหมายเลข 11 โดยวิธีทอด ดูเพิ่มเติม
4 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ จัดประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ ด้วยระบบอิเล็กทรอ ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉ ดูเพิ่มเติม
2 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง มีความประสงค์รับสมัครเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน จำนวน 6 อั ดูเพิ่มเติม
3 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง ขานรับนโยบายภาครัฐ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง ดูเพิ่มเติม
4 เทศบาลตำบลแจ้ห่ม ประกาศการรับสมัครและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแจ้ห่ม จำนวน 4 ตำแหน ดูเพิ่มเติม
5 ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท ดูเพิ่มเติม
6 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปางรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครฯ นักวิชาการศึกษา ดูเพิ่มเติม
7 ศูนย์วิทยาศาสตร์เปิดรับสมัคร ยามรักษาความปอดภัย จำนวน 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ ยานพาหนะชำรุด รถวิทยุตรวจการณ์ นอกเงินทุนฯ จำนวน 2 คัน ดูเพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงลำปางที่1 มีความประสงค์ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียนฯ) จำนวน 3 รายการ ดูเพิ่มเติม
3 จ.ลำปาง มีความประสงค์ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 89 รายการ ดูเพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ ที่ชำรุด (รถวิทยุตรวจการณ์ นอกงานเงินทุนฯ) จำนวน 2 ดูเพิ่มเติม
5 โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จะดำเนินการทำลายเอกสารประวัติผู้มารับบริการที่ขาดการติดต่อเกิน 5 ปี ผู้รับบริการต้องการขอ ดูเพิ่มเติม
6 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ดูเพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!