ข่าว ประจำวัน

ภาพกิจกรรม

ประกาศ

หัวข้อ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ประสงค์จะขายมูลดินที่ได้จากการขุดดินในเขตทางหลวงหมายเลข 1กับทางหลวงหมายเลข 11 โดยวิธีทอด ดูเพิ่มเติม
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ จัดประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ ด้วยระบบอิเล็กทรอ ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉ ดูเพิ่มเติม
2 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง มีความประสงค์รับสมัครเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน จำนวน 6 อั ดูเพิ่มเติม
3 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง ขานรับนโยบายภาครัฐ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง ดูเพิ่มเติม
4 เทศบาลตำบลแจ้ห่ม ประกาศการรับสมัครและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแจ้ห่ม จำนวน 4 ตำแหน ดูเพิ่มเติม
5 ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท ดูเพิ่มเติม
6 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปางรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครฯ นักวิชาการศึกษา ดูเพิ่มเติม
7 ศูนย์วิทยาศาสตร์เปิดรับสมัคร ยามรักษาความปอดภัย จำนวน 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จะดำเนินการทำลายเอกสารประวัติผู้มารับบริการที่ขาดการติดต่อเกิน 5 ปี ผู้รับบริการต้องการขอ ดูเพิ่มเติม
2 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ดูเพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ดูเพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด เสื่อมสภาพ (งานเงินหมุนเวียน) ดูเพิ่มเติม
5 สำนักงานสถิติจังหวัดลำปางลงพื้นที่สำรวจข้อมูลโครงการต่างๆประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2564 ดูเพิ่มเติม
6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีความประสงค์จะขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารประกอบของโรง ดูเพิ่มเติม
7 สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปางขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครขอรับการสนับสนุนโครงการภายใต้กลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงา ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!