ข่าว ประจำวัน

ภาพกิจกรรม

ประกาศ

หัวข้อ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ จัดประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ ด้วยระบบอิเล็กทรอ ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปางรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครฯ นักวิชาการศึกษา ดูเพิ่มเติม
2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เปิดรับสมัคร ยามรักษาความปอดภัย จำนวน 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
3 เทศบาลเมืองพิชัยรับสมัคร สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ดูเพิ่มเติม
4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกในตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย ดูเพิ่มเติม
5 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดลำปาง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าสอบคัดเลือก  ตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร ดูเพิ่มเติม
6 ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดลำปาง มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้าง เหมาบริการ ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
7 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 สำนักงานสถิติจังหวัดลำปางลงพื้นที่สำรวจข้อมูลโครงการต่างๆประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2564 ดูเพิ่มเติม
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีความประสงค์จะขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารประกอบของโรง ดูเพิ่มเติม
3 สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปางขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครขอรับการสนับสนุนโครงการภายใต้กลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงา ดูเพิ่มเติม
4 การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ดูเพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงลำปาง 2 จัดประชุม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1035 สายบ้านวังหม้อพัฒนา-บ้านสำเภาทอง ดูเพิ่มเติม
6 ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้แล้วบัดนี้ ดูเพิ่มเติม
7 ขอความร่วมมือประชากรร่วมช่วยกันทำแบบสำรวจ ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!