สวท.ลำปาง ถ่ายทอดสดทาง Facebook Live การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564

  • ภาพจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 19 ก.พ. 2564
  • รับชม : 72 ครั้ง

19 ก.พ. 64 สวท.ลำปาง ถ่ายทอดสดทาง Facebook Live การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

⏩การแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

⏩การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

⏩การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

⏩การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด

⏩การเลือกคณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลและที่มา

แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ