สวท.ลำปาง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันวิทยุกระจายเสียงไทย (25 กุมภาพันธ์)

  • ภาพจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 2 มี.ค. 2564
  • รับชม : 73 ครั้ง

25 ก.พ. 64 นางเยาวลักษณ์ เครือคำขาว ผอ.สวท.ลำปาง พร้อมทีมงาน ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันวิทยุกระจายเสียงไทย (25 กุมภาพันธ์) และพิธีเปิดป้ายสมาคมนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงนครลำปาง ณ บริเวณศาลาประชาคม ด้านหลังมิวเซียมลำปาง

นางเยาวลักษณ์ เครือคำขาว กล่าวว่า สวท.ลำปาง สปข.3 กรมประชาสัมพันธ์ มีภารกิจในการประชาสัมพันธ์นโยบายและการดำเนินงานของรัฐ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารภาครัฐได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ตรงกลุ่มเป้าหมาย และมีความเชื่อมั่นนำไปสู่การปฏิบัติตามนโยบายสำคัญต่าง ๆ ผ่านสื่อหลักคือวิทยุกระจายเสียงและผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ในยุคดิจิทัล อีกทั้งมีการพัฒนาด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายสำคัญของภาครัฐส่งต่อให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้องและทั่วถึง ภายใต้การกำหนดแผนการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ

ประเทศไทยมีการถ่ายทอดสดกระจายเสียงครั้งแรกในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2473 โดยพลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบูรฉัตรไชยากรกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินเป็นผู้ทรงริเริ่ม จึงถือเอา “วันที่ 25 กุมภาพันธ์” เป็นวันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของทุกปี ซึ่งปัจจุบันวิทยุกระจายเสียงเป็นอีกกลไกหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ข่าวสาร สาระ บันเทิงที่สามารถครอบคลุมและเข้าถึงประชาชนได้อย่างมีสิทธิภาพ ในทุกพื้นที่ และในยุค Internet Social ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพิ่มช่องทางตัวเลือก เช่น รับฟังผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือ หรือสามารถรับฟังได้ผ่านทางเว็บไซด์ เพื่อเป็นการสะดวกและเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของประชาชนในปัจจุบัน

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลและที่มา

แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ