สวท.ลำปาง ถ่ายทอดเสียงโครงการ “ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 43”

  • ภาพจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 12 มี.ค. 2564
  • รับชม : 91 ครั้ง

(11 มี.ค. 64) สวท.ลำปาง ถ่ายทอดเสียงงานสัมมนาโครงการ “ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 43” จังหวัดลำปาง ณ โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดลำปาง  จัดโดยสำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน
โดยได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวต้อนรับประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดิน และผู้เข้าร่วมสัมมนา 

และพิธีเปิดการสัมมนาฯ โดย พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “หน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน” โดย นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน และวิธีการใช้ Application ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยนายสมเกียรติ จอมทรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ ให้แก่ผู้แทนจากส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้แทนภาคประชาชน และสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง กว่า 200 คน 

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลและที่มา

แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ