สวท.ลำปาง เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสูน ศึกษาดูงานด้านสื่อวิทยุฯ ในยุคดิจิทัล

  • ภาพจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 19 มี.ค. 2564
  • รับชม : 188 ครั้ง

วันที่ 19 มีนาคม 2564 นางเยาวลักษณ์ เครือคำขาว ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง (สวท.ลำปาง) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสูน อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน จำนวน 55 คน

 ในโอกาสเดินทางมาทัศนศึกษาดูงานด้านการผลิตสื่อวิทยุกระจายเสียงและการประชาสัมพันธ์ของ สวท.ลำปาง

#สวท.ลำปาง : องค์การแห่งการเรียนรู้

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลและที่มา

แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ